Si të mbrohemi nga ftohja gjatë temperaturave të ulëta?

Mbase mund të mos i kushtohet rëndësia e duhur një ftohje që vjen nga moskujdesi ndaj shëndetit.

Gazetare: Gelina Maloku

Por, që këtu bëhet gabimi i madh, meqë kjo mund t’i kushtoj në shëndetin e secilit në të ardhmen.

Një ftoje që mund të konsiderohet thjesht e zakonshme është një nga rreziqet që i kanoset çdo individi, pavarësisht moshës.

Lidhur me këtë, mjekët gjithmonë këshillojnë që duhet ndërmarr masat që në fillim.

                                                                                                                   

Shiko tv shqip

Related Posts