A e dini pse disa njerëz nuk i prek fare Ko-vidi! Ja cili eshte se’kreti befasues

Një studim i fundit tregon se ftohja e zakonshme mund ta përgatisë trupin e një personi për të lu/ ftuar ko vi d, me sukses.Ky eshte një zbulim që ndihmon të shpjegohet arsyeja përse njerëzit kanë përgjigje kaq të ndryshme dhe mund të japin të dhëna qe ai mos ti infe’ ktoje.

Shkencëtarët dyshuaan se kjo memorje e imuniteetit ishte e lidhur me ata njerëz që kishin luf/ tuar më parë ftohjen e zakonshme.Një studim i botuar përshkruan se si studiuesit nga Instituti për Imu’nologji kërkuan të gjenin prova që mbështesin këtë teori.

Studiuesit thonë seqelizat t mbajnë mend infe’ ksionet e shkuara për dekada pasi një person ka pasur një sem/ undje të caktuar dhe gjetën prova të qelizave t të trajnuara për të luf/ tuar vir-uset që lidhen me ftohjen e zakonshme.

Studiuesit thonë se kjo mund t’u japë disa pacieenteve një fillim të mirë në mbrojtjen kunder ko vi d, duke i ndihmuar ata të ndërtojnë një reagim më të fortë imunitar. Kjo mund të shpjegojë arsyen përse disa njerëz nuk e marrin vir-usin fare,shkruan ditorja.

Shiko tv shqip

Related Posts