Behxhet Pacolli: Ja sa milionë euro shpenzova për ta ndihmuar Kosovën e popullin e saj!

Behgjet Pacolli thotë se Kosovës i ka sjellë mbi 40 njohje ndë rkombëtare.Kandidati për President të Kosovës, Behgjet Pacolli ka thënë se gjithçka që ka bërë deri më sot e ka bërë vetëm për Kosovën dhe asgjë nuk do të ndr yshonte nëse do të kthehej pa në kohë.

“Kosovës i kam sjellë shumë të mira. Shtetin e kam ndihmua në shumë mënyra. Më e pakta kam zgj idhur shumë pro bleme. Kam sjell për Kosovën mbi 40 njohje. Kam hapur për Kosovën shumë dyer kudo ku kam qenë”, tha ai në “De bat Plus”.Pacolli thotë se ka ndihmuar djathtas e majtas sa ka mundur në ndërtimin e objekteve të ndryshme shtetërore në Kosovë.

“Kam ngr itur objektet e in stitucioneve duke filluar nga objekti i Gjy katës Ku shtetuese deri te pre sidenca. Kam ndërtuar obj ekte të tra shëgimisë, universitete”, tha ai.Kryetari i AKR-së thotë se ka ndihmuar ska mnorët e ka shë ruar njerëzit.“

Nga viti 2007 e deri më sot kam ndi hmuar me rreth 36 milionë euro. Jam krenarë për atë ndihmë sepse e kam bërë për vendin tim. Vëllai im ka qenë në UÇK, e unë nuk kam mundur të vijë në atë kohë por kur ka ardhur koha ime kam ndi hmuar Kosovën”, tha ndër të tjera Behgjet Pacoll

Shiko tv shqip

Related Posts