Gjeni se çfarë nuk shkon në këtë foto

Falë vëmendjes së tij në detaje, Sherlock Holmes arriti të zgjidhte krime që dukeshin të pazgjidhshme. Aftësia për të parë edhe detajet më të vogla është shumë e dobishme.

Prandaj ne ju kërkojmë që të sfidoni vëmendjen tuaj dhe të gjeni detajet që mungojnë në këtë foto.

Merreni lehtë, sepse nuk kërkohen njohuri matematikore ose shkencore, thjesht një përkushtim të madh ndaj detajeve.

Nëse nuk arrini t’i gjeni këto gabime, përgjigjen e keni më poshtë:

Shiko tv shqip

Related Posts