Më të mëdhenj se Serbia, Enciklopedia gjermane: Trojet etnike shqiptare 91.400 km2

Enciklopedia gjermane: Trojet etnike shqiptare 91.400 km2.

Kjo sipërfaqe është më e madhe se ajo e Serbisë e cila është 77,474 km2. Kjo bën që shqiptrët të kenë territor etnik më të madh se ata për 14,000 km2, apo një sipërfaqe më e madhe se Kosova.

Fatkeqësisht Serbia ka territor unik, ndërsa shqiptarët janë të ndarë në 5 shtete.

Shiko tv shqip

Related Posts