Nuk duhet të përdorni emojis në email të punës, arsyeja befasuese

A keni përdorur ndonjëherë ’emojis’ në emailin tuaj të punës?

Nëse e keni bërë, ndaloni në mënyrë të menjëhershme përdorimin e tyre.

Përdorimi i fytyrave të qeshura, ju bën të dukeni jo në rregull.

Nëse vendosni emoji në email të punës, ju do dukeni më pak kompentent për ta kryer atë punë, tregojnë studimet.

Gjithashtu, njerëzit kanë tendencë të ndajnë informacion më pak të detajuar, kur iu përgjigjen emaileve që përmbajnë emojis.

Shiko tv shqip

Related Posts